Informujemy, że w Monitorze Polskim pod pozycją 895 ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.