Informujemy, że na stronie www.rio.gov.pl opublikowane zostało opracowane przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych "Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r.".

Zachęcamy do lektury.