Pliki z wzorcami sprawozdań za kwartał I÷III dostosowanymi do zmiany rozporządzenia ministra finansów w w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. 2013 poz. 1344 )  są udostępniane przez Ministerstwo Finansów na stronie

       Formularze sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN dla JST będących organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek z osobowością prawną

  dostępnej w następującej ścieżce:

       Ministerstwo Finansów  »  Co robimy  »  Dług publiczny  »  Sprawozdania Rb-Z Rb-N .
 

Numery wersji aktualnych formularzy: 20200416a

W pliku

 • RbN_20xx_kw1_3_JST_os_prawne_20200416a.xls znajduje się formularz:

      Rb-N   : sprawozdanie kwartalne o stanie należności


 • RbZ_20xx_kw1_3_JST_os_prawne_20200416a.xls znajduje się formularz:

      Rb-Z : sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów
                 dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

UWAGA!!!

 1. Wzorce zawarte w tych plikach są przeznaczone tylko i wyłącznie do sporządzania sprawozdań za kwartał I-III. 
   
 2. RIO w Lublinie przyjmuje sprawozdania sporządzone tylko na tych formularzach.
   
 3. W prawym górnym rogu arkusza  "99-zbiorczo" plików Rb-N oraz RB-Z została umieszczona informacja o nr wersji wzoru
   
 4. Do poprawnego działania formularzy konieczne jest włączenie makr w programie Excel. Instrukcja włączania makr dostępna jest pod adresem: http://www.lublin.rio.gov.pl/?c=1047 
   
 5. Plik do wysłania do RIO należy wygenerować za pomocą polecenia
  "Zapisz plik o poprawnej nazwie do przekazania do RIO"
  znajdujący się na arkuszu "99-zbiorczo". Nazwa wygenerowanego pliku jest tworzona zgodnie z zasadami opisanymi w artykule pod adresem: http://www.lublin.rio.gov.pl/?a=2169.
          Nazwy pliku utworzonego tym  poleceniem nie należy zmieniać.