W celu poprawnego funkcjonowania skoroszytów konieczne jest skonfigurowanie bezpieczeństwa programu Excel 2010 w odniesieniu do makr na jeden z dwu podanych niżej poziomów :

  • "Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod)"
  • "Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie"
    (w tym przypadku, przy otwieraniu skoroszytu pojawi się ostrzeżenie o zabezpieczeniach "Makra zostały wyłączone" a obok przycisk "Włącz zawartość", który należy nacisnąć)

     

Ustawianie poziomu bezpieczeństwa makr w programie Excel 2010 dokonuje się w oknie dialogowym: 
Plik -> Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienia centrum zaufania -> Ustawienia makr -> włącz wszystkie makra