Pliki z wzorcami sprawozdań za 4 kwartał, dostosowanymi do zmiany rozporządzenia ministra finansów w w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. 2013 poz. 1344 ), są udostępniane przez Ministerstwo Finansów na stronie

       Formularze sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN dla JST będących organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek z osobowością prawną

  dostępnej w następującej ścieżce: Ministerstwo Finansów  »  Co robimy  »  Dług publiczny  »  Sprawozdania Rb-Z Rb-N .
 

Numer wersji aktualnych formularzy: 20200416a

W pliku

 • RbN_20xx_kw4_JST_os_prawne_20200416a.xls znajdują się formularze:

      Rb-N   : sprawozdanie kwartalne o stanie należności;

      Rb-UN : roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności
                    z tytułu papierów wartościowych.

   
 • RbZ_20xx_kw4_JST_os_prawne_20200416a.xls znajdują się formularze:

      Rb-Z : sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów
                 dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

      Rb-UZ  : roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
                     wg tytułów dłużnych.

UWAGA!!! 

 1. Wzorce zawarte w tych plikach są przeznaczone tylko i wyłącznie do sporządzania sprawozdań za 4 kwartał.
 2. RIO w Lublinie przyjmuje sprawozdania sporządzone tylko na tych formularzach.
   

 3. Do poprawnego działania formularzy konieczne jest włączenie makr w programie Excel. Instrukcja włączania makr dostępna jest pod adresem: http://www.lublin.rio.gov.pl/?c=1047 
   
 4. Plik do wysłania do RIO należy wygenerować za pomocą polecenia
  "Zapisz plik o poprawnej nazwie do przekazania do RIO"
  znajdujący się na arkuszu "99-zbiorczo". Nazwa wygenerowanego pliku jest tworzona zgodnie z zasadami opisanymi w artykule pod adresem: http://www.lublin.rio.gov.pl/?a=2169. Nazwy pliku utworzonego tym  poleceniem nie należy zmieniać.
 5. W prawym górnym rogu arkusza "99-zbiorczo" plików Rb-N oraz RB-Z została umieszczona informacja o nr wersji wzoru.