Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że 16 stycznia 2014 r. zostało podpisane przez Ministra Finansów rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Opublikowano je 23 stycznia 2014 r., w Dzienniku Ustaw poz. 119. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 24 stycznia 2014 r.