Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 2 stycznia 2014 r.