W związku z licznymi pytaniami RIO w Lublinie informuje, że zgodnie z planem szkoleń na 2014 r. (dostępnym na stronie BIP w zakładce Działalność szkoleniowa/Plan szkoleń):

-        szkolenie dotyczące sprawozdań sporządzanych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz w sprawie sprawozdawczości budżetowej odbędzie się 6 lutego br.,

-        szkolenie na temat zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2013 r. – 20 lutego br.

Szczegółowy program i miejsca szkoleń zostaną ogłoszone wkrótce.