Informujemy, że

 

-          w Dzienniku Ustaw z dnia 27.12.2013 pod pozycją 1646 ukazał się tekst ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. art. 240a dotyczący programu naprawczego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadku braku możliwości uchwalenia przez nią wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu oraz zmienia sposób obliczania wskaźnika ustalonego w art. 243 ustawy;

 

-          w Dzienniku Ustaw z dnia 31.12.2013 pod pozycją 1736 ukazał się tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, projekt wpf lub jej zmiany oraz uchwały i zarządzenia w sprawie wpf, jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego.