Lublin, 19 lipca 2013 r.

 

 

            Przypominamy, że 19 czerwca br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się za pośrednictwem poczty elektronicznej (lu.jst.net.pl) do gmin woj. lubelskiego z prośbą o dokonanie oceny uchwał w sprawie deklaracji ,,śmieciowej” w kontekście występujących w nich nieprawidłowości, o których sygnalizował w swoim wystąpieniu z 27 maja br. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Prośba dotyczyła ewentualnej ,,samokorekty” przyjętych rozwiązań i poinformowania Izby o podjętych działaniach (w tym również o fakcie niewystępowania w rzeczonych uchwałach spornych zapisów).

            W związku z małą liczbą odpowiedzi, Izba prosi gminy, które do tej pory nie przesłały odpowiedzi w tej sprawie o pilne ustosunkowanie się do prośby zawartej w piśmie z 19 czerwca br.

           

Jednocześnie przypominamy, że od 1 października 2004 r. elektroniczna korespondencja Izby z JST odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty mailowej w domenie lu.jst.net.pl (na otrzymywanie wiadomości tą drogą zgody nie wyraziło swego czasu jedynie 5 samorządów, pozostałe zobowiązały się do codziennego odbierania poczty). Wszelkie informacje dot. poczty dla JST opublikowane są na stronie BIP RIO w Lublinie w zakładce „Oprogramowanie dla JST”.