Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się w dniu 2 lipca 2013 r.