Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013 r.