Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się w dniu 22 marca 2013 r.