Lublin, 20 lutego 2013 r.

 

  

 

            Kolegium RIO w Lublinie przypomina o obowiązku zajęcia przez rady gmin stanowiska w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2014 rok funduszu sołeckiego. Termin wyznaczony ustawą w sprawie tegoż funduszu upływa z końcem marca br.

            Uchwały podejmowane w tej sprawie po tym terminie będą przez Kolegium kwestionowane.