W Monitorze Polskim z 24 października br. pod poz. 788 ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

 

Pełna treść komunikatu w załączniku poniżej.