W związku z pytaniami kierowanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawie prawidłowego opodatkowania środków transportowych – przyczep i naczep o liczbie osi jezdnych większej niż trzy, Izba zwróciła się o interpretację przepisów do Ministerstwa Finansów.

            Poniżej stanowisko Departamentu Podatków Lokalnych w tej sprawie.