Poniżej zamieszczamy pismo MEN, będące odpowiedzią na pytanie RIO w Lublinie dotyczące możliwości przekazywania przez samorząd dotacji na absolwentów szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.