Fundusz sołecki na 2013 rok

 

Informujemy, że na stronie głównej regionalnych izb obrachunkowych www.rio.gov.pl opublikowana została informacja dotycząca funduszu sołeckiego na 2013 rok, w zakresie ustalenia kwot o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim.