Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie organizuje 18 czerwca 2012 r. szkolenie
dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat:  „Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi – etapy wdrażania i zasady funkcjonowania systemu w gminach”.

Szkolenie, które odbędzie się w Sali Błękitnej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (Lublin, ul. Spokojna 4) w godz. 1000 – 1500, poprowadzi p. Piotr Ciszewski – członek Kolegium RIO w Lublinie (szczegółowy program szkolenia w zakładce Działalność szkoleniowa).

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata 190 zł/za osobę na bankowy rachunek dochodów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w NBP O/o Lublin
Nr 06101013390043982231000000 do dnia szkolenia, tj. 18 czerwca 2012 r.

Wszelkie pytania w sprawie szkolenia proszę kierować do p. Barbary Popek
tel. (081) 5340785 w. 22.

 

Zainteresowanych pracowników samorządowych zapraszamy do udziału w szkoleniu.