Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie organizuje 11 czerwca 2012 r. szkolenie
dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat:
„Odpowiedzialność
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zmiany
.”

Szkolenie odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego (Lublin, ul. Akademicka 15) w godz. 1000 – 1400 , poprowadzą je p. Gustaw Król – członek Kolegium RIO i Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Lublinie i p. Wojciech Janek – członek Kolegium RIO i z-ca przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Lublinie (szczegółowy program szkolenia dostępny w zakładce Działalność szkoleniowa).

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata 200 zł/za osobę na bankowy rachunek dochodów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w NBP O/o Lublin
Nr 06101013390043982231000000 do dnia szkolenia, tj. 11 czerwca 2012 r.

 

Zainteresowanych pracowników samorządowych zapraszamy do udziału w szkoleniu.