Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że w czerwcu br. odbędą się szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego dotyczące:

1)       zmiany ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które poprowadzi p. Wojciech Janek – członek Kolegium RIO i z-ca przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Lublinie,

2)       zasad ustalania i pobierania opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, które poprowadzi p. Piotr Ciszewski – członek Kolegium RIO.

Szczegółowy program oraz warunki uczestnictwa w szkoleniach zostaną podane w terminie późniejszym.