I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.11.2011

22.12.2011

kompleksowa

5.01.2012

5.03.2012

Wystąpienie

 

28.05.2015

16.07.2015

kompleksowa

10.08.2015

17.09.2015

Wystąpienie

 

19.09. i 27.10.2017

problemowa

8.01.2018

25.01.2018

Wystąpienie

 

11.06.2019

28.06.2019

kompleksowa

22.07.2019

12.08.2019

Wystąpienie

 

18.05.2023

12.06.2023

kompleksowa

3.07.2023

2.08.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.12.2011

9.12.2011

problemowa

5.01.2012

5.03.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.07.2015

17.07.2015

problemowa

10.08.2015

17.09.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.06.2015

3.07.2015

problemowa

10.08.2015

17.09.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.09.2017

27.10.2017

problemowa

8.01.2018

(tylko przez inspektorów RIO, odmowa podpisu)

25.01.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  e) Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.05.2023

12.06.2023

problemowa

3.07.2023

2.08.2023

Wystąpienie

Wystąpienie