Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

     Z treści art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) wynika, że zwrot tego podatku dotyczy oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49. Od 1 stycznia 2012 r. stacje paliw umieszczają na fakturach zakupu oleju napędowego symbol kodu CN 2710 20 11, wskazując, że zmiana symbolu kodowego wynika z ustawodawstwa unijnego.

    W związku ze zgłaszanymi z gmin wątpliwościami dotyczącymi tego, czy umieszczenie na fakturze zakupu paliwa innych kodów niż określone w art. 1 ustawy  może stanowić podstawę do wydania pozytywnej dla rolnika decyzji, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się o wyjaśnienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    Odpowiedź w tej sprawie znajduje się na stronie BIP Ministerstwa, w sekcji: Informacje branżowe/Zwrot podatku akcyzowego/Najczęściej zadawane pytania (pytanie nr 44).