I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.10.2011

30.11.2011

kompleksowa

19.12.2011

30.01.2012

Wystąpienie

 

9.07.2013

12.07.2013

problemowa

21.08.2013

16.09.2013

Wystąpienie

 

18.08.2015

23.09.2015

kompleksowa

16.10.2015

9.12.2015

Wystąpienie

 

22.08.2019

18.09.2019

kompleksowa

1.10.2019

18.10.2019

Wystąpienie

 Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

16.06.2023

12.07.2023

kompleksowa

21.07.2023

7.09.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.10.2011

26.10.2011

problemowa

19.12.2011

30.01.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8 i 14.11.2011

problemowa

19.12.2011

30.01.2012

Wystąpienie

 

17.12.2012

8.01.2013

doraźna

8.01.2013

28.02.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach

  

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.09.2015

22.09.2015

problemowa

16.10.2015

9.12.2015

Wystąpienie

 

1.09.2016

9.02.2016

problemowa

9.02.2016

31.03.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.09.2015

11.09.2015

problemowa

16.10.2015

9.12.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.09.2019

17.09.2019

problemowa

1.10.2019

18.10.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Powiatowe Centrum Rozliczeniowo – Księgowe w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.09.2019

problemowa

1.10.2019

18.10.2019

Wystąpienie