Przypominamy,

że 17 lutego mija termin przekazywania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wzór formularza należy pobrać ze strony http://www.men.gov.pl/ i przekazać do RIO w Lublinie:

  • w formie elektronicznej (nazwa pliku: KN.2011.nazwaJST.xls) na adresy:

-    sprawozdania@lublin.rio.gov.pl (dla jst objętych nadzorem RIO w Lublinie)

-     biala@lublin.rio.gov.pl             (dla jst objętych nadzorem Zespołu w Białej Podlaskiej)

-     chelm@lublin.rio.gov.pl           (dla jst objętych nadzorem Zespołu w Chełmie)

-     zamosc@lublin.rio.gov.pl        (dla jst objętych nadzorem Zespołu w Zamościu)

 

  • oraz w formie dokumentu papierowego (podpisany wydruk) – do właściwych zespołów Izby.