Szanowni Państwo


W Dzienniku Ustaw Nr 246 poz. 1467 z 17 listopada 2011 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji, które wprowadza obowiązek korzystania z tej aplikacji przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego.

Wszelkie informacje w tym zakresie, zawierające istotne dla jednostek samorządu terytorialnego informacje związane z udostępnieniem identyfikatorów i haseł dostępu umożliwiających korzystanie z aplikacji, opublikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1492&LangId=0) oraz są dostępne pod numerem telefonu (22) 623 17 27.