Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że na stronie www.rio.gov.pl udostępniony został szablon zestawienia w systemie BeSti@, który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-... do Excela. Dokładny sposób postępowania z wczytaniem raportu do systemu BeSti@, jak i instrukcja dotycząca korzystania z niego znajdują się na stronie www.rio.gov.pl.

        Jednocześnie informujemy, że stosowanie tego formularza jest dobrowolne; Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie akceptuje również dokumenty stworzone dotychczasowymi metodami.

        Udostępniony formularz ma na celu pomóc JST zaprezentować dane w sposób bardziej czytelny i funkcjonalny niż poprzez standardowe wydruki systemu oraz umożliwić kontrolę nad jego kształtem. Jest to również rozwiązanie dla osób chcących korzystać z systemu BeSti@ przy tworzeniu WPF, dla których dotychczasowy wydruk był nieczytelny.

        Stosowanie zaproponowanego rozwiązania pozwoli na jednoczesne przesyłanie WPF do RIO w Lublinie – obok wersji papierowej – także w wersji elektronicznej w systemie BeSti@, co przyczyni się do usprawnienia procesu przekazywania co kwartał przez Izbę do Ministerstwa Finansów danych z Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego.