Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że w Monitorze Polskim Nr 95 z 25 października 2011 r. ukazały  się  obwieszczenia Ministra Finansów:

-        z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.,

-    z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.