Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl  ukazał  się  Komunikat  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

 

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., wyniosła 186,68 zł za 1 m3.

 

Jednocześnie przypominamy, że stosownie do przepisów art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.