Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl  ukazał  się  Komunikat  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.  wyniosła 74,18 zł za 1 dt.

        Jednocześnie przypominamy, że stosownie do przepisów art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.