I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.05.2011

13.07.2011

kompleksowa

16.08.2011

12.10.2011

Wystąpienie

uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń

23.06.2015

4.08.2015

kompleksowa

2.09.2015

9.10.2015

Wystąpienie

 

4.07.2019

6.08.2019

kompleksowa

13.08.2019

12.09.2019

Wystąpienie

 

18.05.2023

13.06.2023

kompleksowa

19.06.2023

2.08.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.07.2011

12.07.2011

problemowa

16.08.2011

13.10.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.07.2011

20.07.2011

problemowa

16.08.2011

13.10.2011

Wystąpienie

 

22.05.2023

30.05.2023

problemowa

19.06.2023

2.08.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.06.2015

3.07.2015

problemowa

2.09.2015

9.10.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

  

d) Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.07.2019

19.07.2019

problemowa

13.08.2019

12.09.2019

Wystąpienie