I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.03.2011

22.06.2011

kompleksowa

15.07.2011

1.09.2011

Wystąpienie

 

25.03.2015

12.06.2015

kompleksowa

29.06.2015

11.08.2015

Wystąpienie

 

12.02.2019

13.05.2019

kompleksowa

4.06.2019

25.07.2019

Wystąpienie

 

13.04.2023

28.06.2023

kompleksowa

20.07.2023

7.09.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.06.2011

15.06.2011

problemowa

15.07.2011

1.09.2011

Wystąpienie

 

22.05.2015

27.05.2015

problemowa

29.06.2015

11.08.2015

Wystąpienie

 

23.04.2019

29.04.2019

problemowa

14.06.2019

25.07.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.04.2011

17.05.2011

problemowa

15.07.2011

1.09.2011

Wystąpienie

 

4.05.2015

8.05.2015

problemowa

29.06.2015

11.08.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Przedszkole w Stoczku Łukowskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.04.2011

15.04.2011

problemowa

15.07.2011

25.08.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.04.2011

13.04.2011

problemowa

15.07.2011

25.08.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Miejska Biblioteka Publiczna w Stoczku Łukowskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.05.2015

19.05.2015

problemowa

29.06.2015

11.08.2015

Wystąpienie

 

21.08.2015

25.08.2017

sprawdzająca

25.08.2017

31.08.2017

 Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.05.2015

19.05.2015

problemowa

29.06.2015

11.08.2015

Wystąpienie

 

21.08.2015

25.08.2017

sprawdzająca

25.08.2017

31.08.2017

 Wystąpienie