Przypominamy, że zbliża się termin złożenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2011 r.:

-          11 lipca – Rb-27ZZ

-          14 lipca – Rb-50

-          22 lipca – Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-30S, Rb-34S

 

Prosimy o terminowe składanie sprawozdań zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, gdyż zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

W przypadku opóźnień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych kierowane będą zawiadomienia o popełnieniu czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych.