W związku z pojawiającymi się sygnałami o przypadkach niedocierania do jednostek samorządu terytorialnego wiadomości e-mailowych z RIO w Lublinie przypominamy, że od 1 października 2004 r. komunikacja jst z Izbą drogą e-mailową odbywa się z wykorzystaniem indywidualnie przydzielonych adresów (nazwajst@lu.jst.net.pl).

W związku z tym wszelkie wiadomości wysyłane do samorządów kierowane są tylko i wyłącznie na te adresy, natomiast e-maile z jst przysłane do RIO w Lublinie z innych adresów niż przydzielone, są przez serwer poczty automatycznie blokowane i nie są dostarczane do odbiorców. Listę adresów można znaleźć na naszej starej stronie internetowej www.old.lublin.rio.gov.pl, w zakładce "adresy", w kategorii "Poczta dla jst".