Poniżej prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Finansów z 20 maja br. na pytanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczące możliwości nieujmowania w planie finansowym samorządowych zakładów budżetowych kosztów amortyzacji - w związku z likwidacją konta 761 "Pokrycie amortyzacji".