W związku z powtarzającymi się przypadkami składania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie niekompletnych uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przypominamy o przestrzeganiu ustawowego wymogu - wynikającego z art. 226 ustawy o finansach publicznych - dołączania objaśnień do wspomnianych uchwał.