Informujemy, że zmianie uległo miejsce szkolenia organizowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie w dniu 31 marca br. nt. „Uchwała budżetowa, absolutorium oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok”.

 

Szczegóły dotyczące zmiany oraz program szkolenia znajdują się w załączniku.