I. Kontrole w Urzędzie Miasta

  

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.01.2011

2.03.2011

kompleksowa

17.03.2011

5.05.2011

Wystąpienie

 

9.01.2012

11.01.2012

problemowa

20.01.2012

22.02.2012

Wystąpienie

 

12.01.2012

20.01.2012

sprawdzająca

4.10.2013

15.10.2013

 doraźna

15.10.2013

25.11.2013

Wystąpienie

 

20.01.2015

20.03.2015

kompleksowa

16.04.2015

16.06.2015

Wystąpienie

 

28.02.2019

18.04.2019

kompleksowa

13.05.2019

13.06.2019

Wystąpienie

 

28.02.2023

29.05.2023

kompleksowa

19.06.2023

2.08.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.11.2010

14.12.2010

problemowa

29.12.2010

1.03.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hrubieszowski Dom Kultury

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.02.2011

28.02.2011

problemowa

17.03.2011

4.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Obsługi Przedszkoli w Hrubieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.02.2011

25.02.2011

problemowa

17.03.2011

5.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.03.2011

8.03.2011

doraźna

17.03.2011

4.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.02.2015

23.02.2015

problemowa

16.04.2015

16.06.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.02.2015

23.02.2015

problemowa

16.04.2015

16.06.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.04.2019

15.04.2019

problemowa

13.05.2019

13.06.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

h) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.05.2023

19.05.2023

problemowa

19.06.2023

2.08.2023

Wystąpienie

Wystąpienie