W związku z wątpliwosciami dotyczącymi wypełniania sprawozdań Rb-ZN, Rb-N i Rb-Z, zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych - sprawozdanie Rb-ZN jednostki samorządu terytorialnego przekazują do właściwego dysponenta srodków budżetu państwa w zakresie wykonywanych zadań zleconych (sprawozdań tych nie należy przesyłać do RIO w Lublinie).