W zakładce Wyjaśnienia i interpretacje/Różne zamieszczona została odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na pismo RIO w Lublinie dotyczące wliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego do podstawy ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego nauczycielom.