W zakładce Wyjaśnienia i interpretacje/Sprawozdawczość zamieszczone zostało pismo Ministerstwa Finansów dotyczące wykazywania w sprawozdaniu Rb-Z pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW.