W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące wykazywania w sprawozdaniu Rb-Z pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Finansów w tej sprawie.