W zakładce Wyjaśnienia i interpretacje/Budżet zamieszczona została odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie skierowane przez RIO w Lublinie, dotycząca możliwości otrzymania przez państwową jednostkę budżetową środków finansowych od jednostki samorządu terytorialnego.