Na prośbę UOKiK zamieszczamy pismo adresowane do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zmian w sprawozdawczości z zakresu udzielonej pomocy publicznej.