W związku z napływającymi z jst pytaniami informujemy, że istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniach organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie. Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt z p. Barbarą Popek, tel. 081 5340785 w. 22.