Informujemy, że na stronie www.rio.gov.pl jest do pobrania formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to samorządy mają obowiązek przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie do 17 lutego 2011 r.