W zakładce OPROGRAMOWANIE DLA JST pojawiła się nowa wersja arkusza prognozy długu. Wyłączona w nim został blokada komórek z podsumowaniami, wobec czego przy wypełnianiu formularza należy uważać aby nie modyfikować pól z formułami.