W zakładce WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE umieszczony został komunikat w sprawie zmiany rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.