Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej DPR-V-42111-44-BW/MŻ/2010 z 15 listopada 2010 r. w sprawie prawa pracowników zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych i zakładach budżetowych samorządowych jednostek budżetowych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r.