I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.03.2010

6.08.2010

kompleksowa

12.08.2010

11.10.2010

Wystąpienie

 

9.01.2012

13.01.2012

sprawdzająca

13.01.2012

30.01.2012

Wystąpienie

 

1.07.2014

14.08.2014

kompleksowa

4.09.2014

7.10.2014

Wystąpienie

 

6.06.2018

17.07.2018

kompleksowa

10.08.2018

1.10.2018

Wystąpienie

 

18.09.2018

20.09.2018

uzupełniająca

20.09.2018

21.04.2022

7.06.2022

kompleksowa

4.07.2022

25.08.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.07.2010

problemowa

6.08.2010

11.10.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Nieledwi

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.07.2014

25.07.2014

problemowa

4.09.2014

7.10.2014

Wystąpienie

 

11.08.2014

14.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzeszczanach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.07.2014

1.08.2014

problemowa

4.09.2014

7.10.2014

Wystąpienie

 

12.05.2022

6.06.2022

problemowa

4.07.2022

25.08.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.11.2019

22.11.2019

problemowa

5.12.2019

8.01.2020

Wystąpienie

Wystąpienie